Modlitwa Wieczorna

MODLITWA WIECZORNA

PRZED JUBILEUSZEM

300-LECIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

P.W. ŚWIĘTEGO MARCINA BISKUPA 

W BOLESZYNIE

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 

Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo! 

Przez Twego Syna konanie,

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Wszyscy w postawie stojącej śpiewają:

Maryjo, Królowo Polski,

Maryjo, Królowo Polski.

Jestem przy Tobie, pamiętam,

Jestem przy ‘Tobie, pamiętam,

Czuwam!                                              /3 razy

Modlitwa zaczyna się znakiem krzyża

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Prowadzący tymi lub podobnymi słowami rozpoczyna:

W tej wieczornej modlitwie – łącząc się z całą naszą Wspólnotą Parafialną i ze wszystkimi, którzy ją tworzą – otaczamy serdeczna miłością cały Kościół, a także wołajmy o miłosierdzie Boże dla całego świata.

(Niedziela – modlitwa za Kościół)

Panie, miłuję piękno Twojego Kościoła, wspaniałość Jego świętych, śmiałość założycieli zakonów i ruchów religijnych, zapał nawróconych, gorliwość duchowieństwa, samozaparcie się bojowników, porywającą żarliwość misjonarzy. Panie, należymy do Twojego Kościoła. Oczyść nas z grzechów naszych, ażeby bardziej czystym był Kościół. Pomnóż w nas miłosierdzie, ażeby Kościół lepiej świadczył o Twojej miłości. Pomnóż naszą gorliwość dla Ewangelii, ażeby Kościół dzięki temu jeszcze więcej jaśniał. Wcielaj nas jak najmocniej do Twego Kościoła. Wtapiaj nas jak najmocniej w Twój Kościół, abyśmy dźwigając ciężary za innych, mogli wypełnić nasze powołanie – aby spełniła się Twoja wola dla zbawienia świata. Amen.

(Poniedziałek – modlitwa za parafię)

Wszechmogący i miłosierny Boże! Często gromadzimy się w naszej świątyni na modlitwie i sprawowaniu sakramentów. Czynimy to jako wspólnota parafialna. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy ją tworzą – dla wiernych i duszpasterzy. Polecamy Ci rodziny naszej parafii, niech będą silne Twoją mocą. Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież, aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości przebiegało zgodnie z Twoją wolą. Modlimy się za chorych, starszych i samotnych, abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem. Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów i prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych, którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia, przemień ich serca i uczyń je miłymi Sobie. Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się Tobie i błogosław naszej parafii. Amen.

(Wtorek – modlitwa z Ojca Świętego i Biskupów)

Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym Pasterzem naszym, Franciszkiem i prowadź go w Swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego, aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, i z całą mocą to wypełniał. Spraw Panie, aby nasi Biskupi Wiesław, Andrzej i Józef, byli dla nas dobrymi pasterzami. Uchroń ich przed niebezpieczeństwem oraz daj im odwagę, aby z mocą karmili nas zdrową nauką prawd naszej wiary. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Środa – modlitwa za kapłanów)

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty, powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament, skarb swojego Stworzenia, oddając w ich ręce władzę nad samym sobą.

Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia.

Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.

(Czwartek – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne)

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku Sobie kapłanów, uczyń każdego z nich Swoim naśladowcą i sługą.

Spraw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawić się za Twoim ludem, otwórz przed każdym z nich nowe horyzonty, by dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości, by byli solą ziemi i światłością świata. Umacniaj każdego z nich Twoją mocą i błogosław im.

Święci patronowie naszych kapłanów, waszej szczególnej opiece polecamy ich dzisiaj. Prosimy, abyście wstawiali się za każdym z nich przed Bogiem i pomagali im we wszystkich potrzebach, aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż każdego z nich przed wszelkim złem. Amen

(Piątek – modlitwa za Ojczyznę)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Sobota – modlitwa za rodziny)

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,  spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana Naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

(codziennie odmawia się akt oddania Matce Bożej)

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Wspólnie odmawia się dziesiątkę Różańca Świętego oraz litanię

Kyrie eleison,

Chryste Eleison,

Kyrie eleison,

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko, …

Święta Panno nad Pannami, …

         Matko Bolesna, …

         Matko Cierpiąca, …

         Matko zapłakana, …

         Matko zatroskana, …

Matko wierna do końca, …

Panienko pokorna, …

Panienko milcząca, …

Panienko martwym ciałem Syna otulona, …

Panienko w niebo wpatrzona, …

Panienko z sercem mieczem boleści przeszytym, …

Gospodyni Boleszyńska, …

Piastunko nowego życia, …

Opiekunko dzieci, …

Strażniczko serc młodzieńczych, …

Wzorze milości malżonków, …

Umocnienie chorych i cierpiących, …

Bramo umierających, …

Nadziejo nasza jedyna, …

Krolowo czuwająca nad rodzinami, …

Królowo panująca nad zarazą, …

Królowo z chorób ratująca, …

Królowo łaskawie słuchająca, …

Królowo upraszająca błogosławieństwo od Boga, …

Królowo cygańską szatą odziana, …

Królowo koroną miłości ozdobiona, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami Matko Boża Boleszyńska,

Abyśmy się stali obietnic Chrystusowych   

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego         na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem      z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który     z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

lub:

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo módl się za nami

Święty Marcinie, uczniu Chrystusa         módl się za nami

Święty Marcinie, który podzieliłeś się swym płaszczem

Święty Marcinie, świadku miłości Boga i bliźniego

Święty Marcinie, otwarty na łaski Ducha Świętego

Święty Marcinie, przykładzie doskonałości ewangelicznej

Święty Marcinie, pokorny w wierze

Święty Marcinie, ojcze zakonników

Święty Marcinie, wzorze życia kapłańskiego

Święty Marcinie, przykładzie do naśladowania dla rzymskich żołnierzy

Święty Marcinie, przykładzie dla wszystkich tych, którzy pragną służyć swym braciom

Święty Marcinie, założycielu Kościoła w Tours

Święty Marcinie, dobry pasterzu na podobieństwo Chrystusa

Święty Marcinie, ewangelizatorze ludów

Święty Marcinie, odważny obrońco Kościoła

Święty Marcinie, sługo chwały Bożej

Święty Marcinie, blasku ludu umiłowanego

Święty Marcinie, który poświęcałeś całe noce na modlitwę

Święty Marcinie, który modliłeś się o zbawienie wszystkich ludzi

Święty Marcinie, obdarzający wszystkich przyjaźnią braterską i wymagającą

Święty Marcinie, którego mądrość oświecała pogan

Święty Marcinie, który swoją roztropnością ochraniałeś bliźnich

Święty Marcinie, którego siła wewnętrzna dodawała odwagi i nadziei innym

Święty Marcinie, którego czystość zwyciężała szatana

Święty Marcinie, którego współczucie dodawało otuchy sercom ubogich

Święty Marcinie, którego miłosierdzie jednało grzeszników z Bogiem

Święty Marcinie, łagodny i pokornego serca na wzór Chrystusa

Święty Marcinie, miłowany przez ubogich

Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych

Święty Marcinie, przez którego Chrystus dokonywał cudów

Święty Marcinie, przez którego Chrystus uzdrawiał chorych

Święty Marcinie, przez którego Chrystus wyganiał złe duchy

Święty Marcinie, który swym świętym życiem ukazywałeś nam piękno Bożej miłości

Święty Marcinie, który przez głoszenie tajemnicy Krzyża, pozwoliłeś odkryć żywym i umarłym siłę zmartwychwstania

Święty Marcinie, dokonujący cudów w imię Boże

Święty Marcinie, opiekunie naszego kraju i ludów Europy

Święty Marcinie, wznoszący kościoły

Święty Marcinie, fundujący klasztory

Święty Marcinie, niestrudzony sługo Kościoła Świętego

Święty Marcinie, którego śmierć rozradowała niebiosa i ubogaciła łaską naszą ziemię

Święty Marcinie, którego pamięć czcimy od wieków

Święty Marcinie, którego świętość prowadzi nas już teraz do jedności z Bogiem

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Prowadzący: Ustanowił go panem domu swego

Wszyscy: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich

Módlmy się.

Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa + odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, * aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Matko Boża Boleszyńska – módl się za nami

Matko Miłosierdzia – módl się za nami

Święty Józefie – módl się za nami

Święty Biskupie Marcinie – módl się za nami

Święty Walenty – módl się za nami

Święty Jakubie – módl się za nami

Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nami

Święty Ignacy – módl się za nami

Święty Rochu – módl się za nami

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Modlitwę kończy wspólna pieśń

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s