Wielki Post w Sanktuarium

Środa Popielcowa Msze Święte o godz. 9.00 i 17.00 (z procesją pokutną)

Piątki Wielkopostne Droga Krzyżowa o godz. 16.30

Sobota Gorzkie Żale po Mszy Wieczornej

Niedziela Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa ulicami naszych wsi o godz. 15.00

Słup – 26 lutego

Sugajno – 5 marca

Wielkie Leźno – 12 marca

Zalesie – 19 marca

Kowaliki – 26 marca

Boleszyn – 31 marca, godz. 19.00

Rekolekcje Wielkopostne / Odnowienie Misji Świętych: 28-31 marca

Spowiedź wielkanocna z udziałem zaproszonych kapłanów: piątek, 31 marca, godz. 8.30 – dzieci szkół podstawowych, godz. 16.00 dorośli i młodzież

Święta w naszym Sanktuarium

Sobota, 24 grudnia WIGILIA

Godz. 9.00 – Msza Święta

Godz. 15.00 – Wieczerza Wigilijna w plebanii

Godz. 23.40 – Nabożeństwo czuwania

Godz. 24.00 – Pasterka

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – I i II ŚWIĘTO

Godz. 7.30, 9.00 i 10.30 – Msze Święte

Sobota, 31 grudnia SYLWESTER

Godz. 16.30 – Nabożeństwo dziękczynne na zakończenie roku

Godz. 17.00 – Msza Świeta

Niedziela, 1 stycznia NOWY ROK

godz. 9.00, 10.30 i 16.00 – M#ze Święte

Piątek, 6 stycznia ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

Godz. 7.30, 9.00 i 10.30 – Msze Święte z poświęceniem wody, kadzidła i kredy

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

1 i 2 listopada

W dniu 1 listopada Msze Święte sprawowane będą o godzinie 17.00 (poniedziałek, 31 października), 7.30, 9.00 i Suma o 10.30, po której odbędzie się procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych.

2 listopada, w Dniu Zadusznym Msze Święte odprawione zostaną o godzinie 9.00 (po której odbędzie się wspólna modlitwa przy grobach kapłanów) oraz o godzinie 16.00 i 17.00.

W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych sprawowane będą Msze Święte zbiorowe za zmarłych parafian z modlitwą różańcową.

Czwartek, 3 listopada, godz. 16.00 – Sugajno

Piątek, 4 listopada, godz. 16.00 – Wielkie Leżno

Sobota, 5 listopada, godz. 16.00 – Zalesie

Niedziela, 6 listopada, godz. 10.30 – za zmarłych parafian w ostatnim roku

Poniedziałek, 7 listopada, godz. 16.00 – Boleszyn

Wtorek, 8 listopada, godz. 16.00 – Kowaliki

Środa, 9 listopada, godz. 16.00 – Słup

Zapraszamy do modlitwy za naszych bliskich.

Pielgrzymka z Kiełpin

W niedzielę, 9 października witamy Pątników z Parafii Św. Wawrzyńca w Kiełpinach

godz. 10.30 – powitanie pielgrzymów przy kaplicy Św. Huberta

  • Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Boleszyńskiej
  • Koronka do Bożego Miłosierdzia
  • Sakrament Pokuty

godz. 11.00 – Msza Święta

przerwa na posiłek

godz. 14.00 – Różaniec i pożegnanie pielgrzymów

ODPUST RÓŻAŃCOWY I XV KONCERT BOLESZYŃSKI

Sobota, dnia 1 października

godz. 17.30 – Modlitwa Różańcowa

godz. 18.00 – Msza Święta

Niedziela, dnia 2 października

godz. 7.30 – Msza Święta

godz. 9.00 – Msza Święta w języku łacińskim

godz. 11.30 – Suma Odpustowa z Modlitwą Różańcową

godz. 16.00 – XV Koncert Boleszyński

Zespół Muzyki Cerkiewnej „IKOS”

wykonany zostanie Akatyst, jeden z najpiękniejszych utworów modlitewnych ku czci Matki Bożej.

Zapraszamy

ODPUST BOLESZYŃSKI Czwartek, dnia 15 września 2022 roku

R E K O L E K C J E

Sobota, 10 września

Godz. 15.00    – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Spowiedź

Godz. 16.00    – Msza Święta z udziałem młodzieży

Godz. 17.00    – Festyn Rodzinny: Zabawy integracyjne, Dmuchane zamki, stoiska gastronomiczne, licytacja, Dyskoteka (prowadzą DJ Jano i DJ Karol)

Dochód z festynu przeznaczony w całości na pomoc rodzinom z Borodianki, Buczy i Vurzela na Ukrainie

Niedziela, 11 września

Godz. 7.30 i 9.00 – Msze Święte z kazaniem rekolekcyjnym

Godz. 10.30    – Suma Dożynkowa i modlitwa w intencji rolników

                                   – po Mszy Świętej czas na poczęstunek

                        – Adoracja do godz. 23.00

Poniedziałek, 12 września

Przed południem – spotkania z dziećmi Szkół Podstawowych

Godz. 17.00    – Spowiedź

Godz. 17.30    – Różaniec

Godz. 18.00    – Msza Święta z udziałem dzieci komunijnych i obchodzących rocznicę I-szej Komunii Świętej

Godz. 19.00    – Nauka dla niewiast

                        – Adoracja do godz. 23.00

Wtorek, 13 września

Przed południem – odwiedziny chorych w domach

Godz. 17.00    – Spowiedź

Godz. 17.30    – Różaniec

Godz. 18.00    – Msza Święta w intencji rodzin z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

Godz. 19.00    – Nauka dla mężczyzn

                        – Adoracja do godz. 23.00

Środa, 14 września       

Rozpoczęcie Uroczystości ku czci Matki Bożej Boleszyńskiej

Godz. 17.00    – Spowiedź

Godz. 17.30    – Różaniec

Godz. 18.00    – Msza Święta w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia

                        – Droga Krzyżowa ulicami Boleszyna

                        – Adoracja przez całą noc

O D P U S T  B O L E S Z Y Ń S K I

Czwartek, 15 września

Godz. 15.00    – Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie Adoracji

Godz. 18.30    – przeniesienie Cudownego Obrazu Matki Bożej Boleszyńskiej na plac do Kaplicy Pielgrzymów i modlitwa Różańcowa

Godz. 19.30    – Suma pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego z Płocka

                        – procesja ze świecami do kościoła

                        – odnowienie Ślubów Boleszyńskich

                        – Błogosławieństwo odpustowe

Misje Święte i Nawiedzenie Obrazu Świętej Rodziny

21-26 maja 2022 roku

Moi Kochani,

Przed 11 laty miały miejsce w naszej Wspólnocie Parafialnej Misje Święte. Po tym czasie zgodnie z praktyką Kościoła potrzeba, aby je ponowić. Ostatnie lata wypełnione były różnymi sytuacjami i wydarzeniami, które można określić jako czas próby wiary. Tak było z zamkniętymi świątyniami podczas pandemii i utrudnieniami w dostępie do sakramentów oraz oddzieleniem wielu z nas od Wspólnoty. Taką próbą są też ostatnie wydarzenia mające miejsce na Ukrainie, w które jesteśmy włączeni choćby poprzez obecność uchodźców pośród nas. To wszystko wymaga od nas szczerego spojrzenia w nasze serca i zatroszczenia się o naszą wiarę.

            W związku z tym pragnę poinformować, że w dniach 21-26 maja br. będziemy przeżywać Misje Święte zakończone modlitwą przy obrazie Świętej Rodziny nawiedzającym parafie naszej Diecezji. Ufam, że ten ważny czas odnowy naszej wiary pomoże nam jeszcze bardziej przytulić się do Pana Boga.

Już dziś serdecznie wszystkich proszę o zarezerwowanie czasu i obecność z otwartym sercem podczas ćwiczeń rekolekcyjnych.

            Razem z tym listem do naszych domów trafi szczegółowy program Misji. Już teraz podejmijmy duchowe i modlitewne przygotowane do nich.

                                                                                                                      Z błogosławieństwem

                                                                                                                      Ks. Piotr 

Boleszyn, Wielkanoc A.D. 2022

—————————————————————————

PROGRAM

21.05 – Sobota, Rozpoczęcie Misji Świętych

Godz. 17.30 – Spowiedź

Godz. 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną i procesją na cmentarz z modlitwami za zmarłych

Godz. 20.00 – Nabożeństwo Majowe z nauką stanową dla młodzieży, Różaniec i Apel Maryjny

Do godz. 23.00 Adoracja

22.05 – Niedziela, Jestem dzieckiem Boga

Godz. 7.30 – Msza Święta z nauką ogólną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

Godz. 9.00 – Msza Święta z nauką ogólną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

Godz. 10.30 – Msza Święta z nauką ogólną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

Godz. 20.00 –Nabożeństwo Majowe z nauką stanową dla kobiet, Różaniec i Apel Maryjny

Do godz. 23.00 Adoracja

23.05 – Poniedziałek, Parafia jest moją rodziną

Godz. 8.30 – Spowiedź

Godz. 9.00 – Msza Święta z nauką ogólną (uczestniczą dzieci ze szkoły podstawowej w Boleszynie

Godz. 10.30 – Spotkanie z dziećmi w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie

Godz. 12.00 – Spotkanie z dziećmi w Szkole Podstawowej w Słupie

Godz. 17.30 – Spowiedź

Godz. 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Godz. 20.00 – Nabożeństwo Majowe z nauką stanową dla mężczyzn, Różaniec i Apel Maryjny

Do godz. 23.00 Adoracja

24.05 – Wtorek, Z Maryją staję pod krzyżem potwierdzając wiarę

Godz. 8.30 – spowiedź 

Godz. 9.00 – Msza Święta z nauką ogólną 

Godz. 17.30 – Spowiedź

Godz. 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

                      – Droga Krzyżowa ulicami Boleszyna w intencji przebłagania za grzechy

                      –Nabożeństwo Majowe, Różaniec i Apel Maryjny

Do godz. 23.00 Adoracja

25.05 – Środa, Moja rodzina chce być święta

Przed południem odwiedziny chorych w domach

NAWIEDZENIE OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY

Godz. 17.30 – Nabożeństwo oczekiwania i powitanie Obrazu Świętej Rodziny

Godz. 18.00 – Msza Święta 

Godz. 20.00 –Nabożeństwo Majowe i Apel Maryjny

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU przez całą noc

26.05 – Czwartek, Maryja moją Matką

Godz. 9.00 – Msza Święta z nauką ogólną i sakramentem namaszczenia chorych

Ciąg dalszy adoracji

Godz. 15.00 – Nabożeństwo Majowe i modlitwa w intencji Mam w Dniu Matki z błogosławieństwem małych dzieci

Godz. 16.30 – Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym

Godz. 17.00 – Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich na zakończenie nawiedzenia i z błogosławieństwem misyjnym 

ADORACJA BEZ GRANIC

Wyprośmy pokój dla świata!

Piątek, 25 marca

Godz. 16.30 – Droga Krzyżowa

Godz. 17.00 – Msza Święta z aktem zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Adoracja Najświętszego Sakramentu

Godz. 20.30 – Różaniec

Godz. 21.00 – Apel Maryjny

Ciąg dalszy Adoracji

Sobota

Godz. 10.00 – Adoracja dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców

Godz. 11.00 – Adoracja młodzieży bierzmowanej i ich rodzicow

Ciąg dalszy Adoracji

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Milosierdzia

Godz. 15.30 i 16.00 – Msza Święta

Godz. 16.30 – Różaniec

Godz. 17.00 – Msza Święta według formularza z IV Niedzieli Wielkiego Postu i zakończenie Adoracji

Modlitwa o pokój dla Ukrainy

Serdecznie zapraszamy do modlitewnego szturmu przed obliczem Matki Bożej Boleszyńskiej:

W niedzielę, 27 lutego, godz. 10.30: Msza Święta w intencji pokoju

Codziennie, godz. 20.30: Różaniec za Ukrainę

Po Mszach Świętych w niedzielę oraz w Środę Popielcową zbiórka do puszek przed kościołem na pomoc dla poszkodowanych przez działania wojenne

Kolędy i Pastorałki dla Niepodległej – wersje wokalne i instrumentalne. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kołysanka dla Janka

Ref. Zasypiaj mój Jasieńku gwiazda na niebie świeci
Ona opowie historię dla wszystkich grzecznych dzieci.

1. Był Józef i Maryja którzy się bardzo kochali
Na narodziny synka z niecierpliwością czekali.
Król Rzymu chciał się dowiedzieć ilu ma w kraju poddanych Ruszyli więc wszyscy w drogę a Pan Bóg miał swoje plany.

Ref. Zasypiaj ….

2. W Betlejem na końcu drogi gdzie miejsca było mało Bo wielu innych ludzi tam również przyjechało. Bardzo długo szukali jakiegoś miejsca ciepłego Nigdzie go nie znaleźli prócz kąta w stajni pustego

Ref. Zasypiaj…

3. I tam się właśnie narodził mały syneczek Maryi
Przyszedł do wszystkich na ziemię by się proroctwa spełniły. Anioł obudził Pasterzy posłany z nieba od Boga
By poszli i poszukali stajenki co była uboga.

Ref. Zasypiaj….

4. Znaleźli patrząc na gwiazdę co nad tym miejscem świeciła

Małego Jezuska na sianie tam Święta Rodzina była. Przynieśli miód i masełko owieczki, ciepłą wełenkę
I zaśpiewali radośnie Dzieciątku piękną piosenkę.

Ref. Zasypiaj…

5. A potem ta sama gwiazda przywiodła też innych gości
Z dalekich krajów trzech Mędrców z sercami i radości
Oni też mieli prezenty i Panu pokłon oddali
A potem do swoich domów szczęśliwi już powracali

Był jeszcze jeden król Herod o nim tu nic nie powiemy
Bo nie chciał dobra Jezuska a my radośni być chcemy
Gdy będziesz patrzył na gwiazdę na naszym polskim niebie

To sobie wtedy przypomnij On się urodził dla Ciebie.

Mój Panie maleńki

Ref. Betlejem nie było gościnne, nie było tam miejsca dla Boga Przyjdź do nas aby przez Polskę do ludzi wiodła Cię droga.

1. To nie jest miejsce dla Boga, to nie jest miejsce dla Ciebie Ta chatka jest za uboga, Ty powinieneś żyć w niebie.

Ref. Betlejem…

2. Mój Panie Boże maleńki, Mateczka Cię położyła
Gdy żadna czułość człowieka, drzwi domu nie otworzyła.

Ref. Betlejem…

3. Ojczyzną Boga jest serce, tutaj się wszystko zaczyna
Gdy w sercu znajdzie się miejsce, zbawienie niesie Dziecina.

Ref. Betlejem….

Nasze Betlejem

1. Czy Twoja Mama wiedziała, kiedy słuchała Anioła Jak wiele będzie musiała kosztować Ją Boża wola.

2. Szukała dla Ciebie domu, kiedy się miałeś urodzić
Nie powiedziała nikomu, by planom Boga nie szkodzić.

Ref. Daleko jest Twój dziadziuś i nie ma Babci Anuszki
O Boże mój Boże jedyny, jakie Ty masz chłodne nóżki.x2

3. Leżałeś w żłobie na sienie z którego wół z osłem jedli Tulili Ciebie Pasterze Oni Cię strzegli.

4. Tu u nas na polskiej ziemi, nie zawsze mieliśmy szczęście W historię dziś zapatrzeni dla Ciebie robimy miejsce.

Ref. Daleko jest…..