Porządek nabożeństw w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz przez Oktawę

Msza Święta niedzielna w kościele o godz. 17.00 (sobota), 7.30, 9.00 i 10.30.

Adoracja przez całą dobę.

W Dzień Zaduszny Msze Święte o godz. 9.00 za zmarłych proboszczów boleszyńskich z modlitwą przy ich grobach oraz o godz. 16.00 i 17.00

Msza święta zbiorowa za zmarłych oraz różaniec z wspominkami za zmarłych o godz. 16.00:

– poniedziałek – Wielkie Leźno

– wtorek – Kowaliki

– środa – Boleszyn

– czwartek – Sugajno

– piątek – Słup

– sobota – Zalesie

W niedzielę, dnia 8 listopada, godz. 10.30 – Suma w intencji zmarłych parafian w ostatnim roku i procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych.

BRAMY CMENTARZA POZOSTAJĄ OTWARTE PRZEZ CAŁY CZAS

Odpust Różańcowy

Niedziela, dnia 4 października 2020 roku

Godz. 7.30 – Msza Święta z kazaniem

Godz. 9.00 – Msza Święta w Języku łacińskim z kazaniem

Godz. 11.30 – Nabożeństwo Różańcowe i Suma Parafialna w intencji śp. Księdza Kanonika Brunona Janka, proboszcza boleszyńskiego w latach 1990-2008

Po Mszy przejście do kamienia pamiątkowego w Alei Kapłańskiej, modlitwa i złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy

Odpust Jubileuszowy

Z okazji Jubileuszu 300-lecia naszej świątyni odpowiadając na prośbę Biskupa Toruńskiego Penitencjaria Apostolska w imieniu Ojca Świętego Franciszka udzieliła wszystkim nawiedzającymi naszą świątynię w okresie od 15 września 2020 roku do 15 września 2021 roku Odpustu zupełnego.

Rok Jubileuszowy 2020/2021- inauguracja

REKOLEKCJE

Piątek, 11 września

Godz. 15.00 – Adoracja

Godz. 17.00 – Spowiedź

Godz. 18.00 – Msza Święta w intencji Rodzin z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

Godz. 19.00 – spotkanie Róż Różańcowych

Sobota, 12 września

Godz. 9.00 – Spowiedź

Godz. 10.00 – Msza Święta w intencji Chorych z Sakramentem Namaszczenia

Godz. 15.00 – Adoracja

Godz. 17.00 – Spowiedź

Godz. 18.00 – Msza Święta w intencji dzieci i młodzieży

Godz. 19.00 – spotkanie dla młodzieży

Niedziela, 13 września

Godz. 7.30 – Msza Święta z kazaniem

Godz. 9.00 – Msza Święta z kazaniem

Godz. 10.30 Msza Święta w intencji Rolników, dziękczynienie za plony i poświęcenie ziarna siewnego.

Godz. 12.00 – festyn rodzinny

Poniedziałek. 14 września

Godz. 9.00 – odwiedziny z sakramentami chorych w domach

Godz 17.00 – Spowiedź

UROCZYSTOŚĆ

Godz. 18.00 – Msza Święta na rozpoczęcie Odpustu i Droga Krzyżowa ulicami Boleszyna

Godz. 21.00 – Apel Maryjny i Adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą noc

Wtorek, 15 września

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie Adoracji

Godz. 18.00 – przeniesienie Cudownego Obrazu Matki Bożej Bolesnej na płac do Kaplicy Pielgrzyma

Godz. 18.30 – koncert Centralnego Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego z Warszawy

Godz. 19.30 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA KONCELEBROWANA POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZA BISKUPA WIESŁAWA ŚMIGLA, POŚWIĘCENIE NOWEJ SZATY (daru Pielgrzymów i Parafian) I NAŁOŻENIE KORON POŚWIĘCONYCH PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Procesja do kościoła i odnowienie Ślubów Boleszyńskich

Informacja o planowanych pracach remontowych

Uprzejmie informujemy o planowanych pracach przy udziale środków z NFOŚ – Termomodernizacja 
Cel działań:
Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Opis planowanych prac:Modernizacja energetyczna będzie dotyczyć: zmian wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej, związanych bezpośrednio z prowadzoną modernizacją, w tym: ocieplenia obiektu (np. ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów oraz innych przegród); wymiany okien; wymiany drzwi zewnętrznych; przebudowy  systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, w tym na źródło OZE); wymiana lub montaż systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach;  zastosowanie odnawialnych źródeł energii; likwidacja zawilgocenia i jego skutków; wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu.