Zaproszenia i informacje

Dyspensa ;-)

Biskup toruński Wiesław Śmigiel udziela w dniu 21 czerwca (piątek po Bożym Ciele) dyspensy wszystkim diecezjanom i gościom przebywającym na terenie diecezji toruńskiej.
Kuria Diecezjalna Toruńska informuje, że Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielił wszystkim wiernym diecezji toruńskiej i osobom przebywającym na jej terenie (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 21 czerwca br. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa. Korzystających z dyspensy Ksiądz Biskup zachęca do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka.

Przesympatyczni Rosjanie w Boleszynie

W niedzielę, dnia 23 czerwca, o godzinie 10.30 zapraszamy do naszego Sanktuarium na Mszę Święta i koncert dedykowany wszystkim Ojcom w dniu ich święta.

Wystapią:

EVGENIJ AVRAMENKO Absolwent Konserwatorium Moskiewskiego im. Czajkowskiego, zwycięzca Ogólnorosyjskich i Międzynarodowych Konkursów Organowych, laureat nagrody specjalnej Międzynarodowego Konkursu Organowego im. A. Tariverdieva, od 2016 r. – tytularny organista katedry (Kaliningrad). W latach 2005-2012 wykładał w Wyższym Instytucie Muzyki w Damaszku (Syria), otrzymał nagrodę „Za wkład w rozwój kultury i sztuki Syryjskiej Republiki Arabskiej”. Jeździ po Rosji, Europie i Azji. Jest założycielem największego w kraju portalu internetowego poświęconego sztuce organowej, Organizacji Organizacji Organizatora i autorem projektów Organ Assembly, Kaliningradzkiej Stolicy Organowej Rosji, który otrzymał dyplom Najlepszego Projektu Edukacyjnego w Dziedzinie Kultury Organowej Rosji 2012-2013. Jest pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Organistów i Mistrzów Organów Międzynarodowej Unii Muzyków Rosji. Wydano 7 płyt CD i 1 płytę DVD.

KSENIA AVRAMENKO – Absolwent Konserwatorium w Niżnym Nowogrodzie, student Międzynarodowego Konkursu, nauczyciel fletu w S.V. Rakhmaninova College of Music (Kaliningrad). Pracowała jako solistka w Filharmonii Regionalnej Khabarovsk i wykładała w Wyższym Instytucie Muzyki i Rosyjskim Centrum Kultury w Damaszku.
>Aktywnie podróżuje z koncertami i kursami mistrzowskimi w Rosji i za granicą. Brała udział w nagraniu 3 płyt CD.

Informacja o planowanych pracach remontowych

Uprzejmie informujemy o planowanych pracach przy udziale środków z NFOŚ – Termomodernizacja 
Cel działań:
Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Opis planowanych prac:Modernizacja energetyczna będzie dotyczyć: zmian wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej, związanych bezpośrednio z prowadzoną modernizacją, w tym: ocieplenia obiektu (np. ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów oraz innych przegród); wymiany okien; wymiany drzwi zewnętrznych; przebudowy  systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, w tym na źródło OZE); wymiana lub montaż systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach;  zastosowanie odnawialnych źródeł energii; likwidacja zawilgocenia i jego skutków; wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu. 

Rekolekcje Wielkopostne A.D.2019


Środa, 10 kwietnia

Godz. 9.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci Szkół Podstawowych
Godz. 17.00 – okazja do spowiedzi
Godz. 18.00 – Nowenna do Matki Bożej Boleszyńskiej oraz Msza Święta z nauka ogólną
Godz. 19.00 – Spotkanie dla wspólnoty Żywego Różańca (plebania)
————
Czwartek, 11 kwietnia

Godz. 7.30 – odwiedziny chorych w domach
Godz. 9.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci Szkół Podstawowych
Godz. 17.00 – okazja do spowiedzi
Godz. 18.00 – Msza Święta z nauka ogólną
Godz. 19.00 – Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania (plebania)
————-
Piątek, 12 kwietnia

Godz. 9.00 – spowiedź dzieci
Godz. 9.30 – Msza Święta z nauka dla dzieci Szkół Podstawowych
Godz. 16.00 – 17.00 – Spowiedź z udziałem kapłanów z dekanatu
Godz. 18.00 – Msza Święta i Droga Krzyżowa ulicami Boleszyna
————–

Codziennie Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 23.00

Wielki Post A.D. 2019

6 marca – Środa Popielcowa:

godz. 9.00 – Msza Święta z nowenną do Matki Bożej Boleszyńskiej

godz. 17.00 – Liturgia Pokutna z procesja z kaplicy Św. Huberta i Msza Święta z obrzędem posypania głów popiołem

Piątek, godz. 16.30 – Droga Krzyżowa

Sobota, godz. 20.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Kolęda A.D. 2019

Środa, dnia 2 stycznia, godz. 11.30 – Słup (od p. Wierzchołowskich) Czwartek, dnia 3 stycznia, godz. 14.30 – Boleszyn (od p. Świniarskich) Piątek, dnia 4 stycznia, godz. 11.30. – Słup (od p. Fiszerów) Sobota. dnia 5 stycznia. godz. 10.00. – Boleszyn (pod las) Niedziela, dnia 6 stycznia – Kolęda w plebanii Poniedziałek, dnia 7 stycznia, godz. 10.00 – Wielkie Leźno (wybudowanie) Wtorek, dnia 8 stycznia, godz. 13.30 – Słup (od p. Kordalskiej). Środa, dnia 9 stycznia, godz. 11.30 – Kowaliki Czwartek, dnia 10 stycznia, godz. 14.30 – Boleszyn (do p. Snopkowskich) Piątek, dnia 11 stycznia, godz. 11.30. – Sugajno (do p. Kaliszów) Sobota. dnia 12 stycznia. godz. 10.00. – Sugajno (strona lewa) Niedziela, dnia 13 stycznia – Sugajno (do p. Wiercińskich) Poniedziałek, dnia 14 stycznia, godz. 10.00 – Zalesie Wtorek, dnia 15 stycznia, godz. 13.30 – Słup (od p. Wróblewskich) Środa, dnia 16 stycznia, godz. 11.30 – Wielkie Leźno (wieś) Czwartek, dnia 17 stycznia, godz. 14.30 – Boleszyn (pod Mroczno) Piątek, dnia 18 stycznia, godz. 11.30. – Słup (wybudowanie) Sobota. dnia 19 stycznia. godz. 10.00. – Boleszyn (do p. Bartkowskich) Niedziela, dnia 20 stycznia – Boleszyn (od p. Borkowskich)

Odpust Św. Marcina i Święto Niepodległości

W niedzielę, dnia 11 listopada Msze Święte o godz. 7.30, 9.00 (w języku łacińskim) i Suma z procesją eucharystyczną o godz. 10.30

O godz. 11.30 rozpocznie się Piknik Historyczny. W programie:

  • Występy Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słupie
  • Wspólne śpiewanie Hymnu
  • Salwa honorowa
  • Wspólny taniec Poloneza
  • Ognisko
  • wspólne śpiewanie
  • grochówka i pieczone kiełbaski
  • pokazy i konkursy

1 i 2 listopada

W dniu 1 listopada Msze Święte sprawowane będą o godzinie 7.30, 9.00 i Suma o 10.30, po której odbędzie się procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych.

2 listopada, w Dniu Zadusznym Msze Święte odprawione zostaną o godzinie 9.00 (po której odbędzie się wspólna modlitwa przy grobach kapłanów) oraz o godzinie 16.00 i 17.00.