Zaproszenia i informacje

Adwent 2019

Roraty: Poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00; we wtorki, czwartki i soboty o godz. 7.00.

Codziennie godzinę przed roratami Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP; pół godziny przed Msza świętą – Różaniec.

Okazja do spowiedzi: codziennie pół godziny przed roratami.

Spowiedź z udziałem kapłanów z dekanatu w piątek, dnia 20 grudnia o godz. 16.00.

Uroczystość Matki Bożej Boleszyńskiej

R E K O L E K C J E

Prowadzi ks. Adrian Mantykiewicz z Olsztyna

Czwartek, 12 września

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie…”

Godz. 15.00 – 23.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Godz. 17.00 – sakrament pokuty

Godz. 18.00 – Msza Święta dla rodzin z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

Godz. 19.00 – Spotkanie wspólnot różańcowych

Piątek, 13 września

„Twoja wiara cię uzdrowiła…”

Godz.   9.00 – 12.00 – Spotkania z dziećmi szkolnymi

Godz. 15.00 – 23.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Godz. 17.00 – sakrament pokuty

Godz. 18.00 – Msza Święta dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia

Godz. 19.00 – Spotkanie młodzieży

Sobota, 14 września

„Pragnę…”

Godz. 9.00 – 12.00 – odwiedziny chorych w domach

P O L S K A   P O D     K R Z Y Ż E M

Godz. 17.00 – sakrament pokuty

Godz. 18.00 – Msza Święta i adoracja Krzyża

Godz. 19.00 – Droga Krzyżowa ulicami Boleszyna 

         – Apel Maryjny

         – Adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą noc

U R O C Z Y S T O Ś Ć

Niedziela, 15 września

„Oto Matka twoja…”

Godz. 7.30 – Msza Święta

Godz. 11.00 – Przeniesienie Cudownego Obrazu naszej Boleszyńskiej Pani na plac do ołtarza polowego

Godz. 11.15 – modlitwa różańcowa

Godz. 12.00 – Uroczysta Suma 

                        pod przewodnictwem Księdza Biskupa Józefa Szamockiego

                     – poświęcenie ziarna siewnego

                     – Procesja różańcowa ulicami Boleszyna

                       z Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Boleszyńskiej

                     – w kościele na zakończenie procesji poświęcenie odrestaurowanego 

                       ołtarza głównego

                     – odnowienie Ślubów Boleszyńskich

                     – błogosławieństwo

Po liturgii posiłek dla wszystkich uczestników uroczystości na placu przykościelnym

Godz. 16.00 – Koncert Maryjny w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej

Dyspensa ;-)

Biskup toruński Wiesław Śmigiel udziela w dniu 21 czerwca (piątek po Bożym Ciele) dyspensy wszystkim diecezjanom i gościom przebywającym na terenie diecezji toruńskiej.
Kuria Diecezjalna Toruńska informuje, że Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielił wszystkim wiernym diecezji toruńskiej i osobom przebywającym na jej terenie (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 21 czerwca br. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa. Korzystających z dyspensy Ksiądz Biskup zachęca do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka.

Przesympatyczni Rosjanie w Boleszynie

W niedzielę, dnia 23 czerwca, o godzinie 10.30 zapraszamy do naszego Sanktuarium na Mszę Święta i koncert dedykowany wszystkim Ojcom w dniu ich święta.

Wystapią:

EVGENIJ AVRAMENKO Absolwent Konserwatorium Moskiewskiego im. Czajkowskiego, zwycięzca Ogólnorosyjskich i Międzynarodowych Konkursów Organowych, laureat nagrody specjalnej Międzynarodowego Konkursu Organowego im. A. Tariverdieva, od 2016 r. – tytularny organista katedry (Kaliningrad). W latach 2005-2012 wykładał w Wyższym Instytucie Muzyki w Damaszku (Syria), otrzymał nagrodę „Za wkład w rozwój kultury i sztuki Syryjskiej Republiki Arabskiej”. Jeździ po Rosji, Europie i Azji. Jest założycielem największego w kraju portalu internetowego poświęconego sztuce organowej, Organizacji Organizacji Organizatora i autorem projektów Organ Assembly, Kaliningradzkiej Stolicy Organowej Rosji, który otrzymał dyplom Najlepszego Projektu Edukacyjnego w Dziedzinie Kultury Organowej Rosji 2012-2013. Jest pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Organistów i Mistrzów Organów Międzynarodowej Unii Muzyków Rosji. Wydano 7 płyt CD i 1 płytę DVD.

KSENIA AVRAMENKO – Absolwent Konserwatorium w Niżnym Nowogrodzie, student Międzynarodowego Konkursu, nauczyciel fletu w S.V. Rakhmaninova College of Music (Kaliningrad). Pracowała jako solistka w Filharmonii Regionalnej Khabarovsk i wykładała w Wyższym Instytucie Muzyki i Rosyjskim Centrum Kultury w Damaszku.
>Aktywnie podróżuje z koncertami i kursami mistrzowskimi w Rosji i za granicą. Brała udział w nagraniu 3 płyt CD.

Informacja o planowanych pracach remontowych

Uprzejmie informujemy o planowanych pracach przy udziale środków z NFOŚ – Termomodernizacja 
Cel działań:
Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Opis planowanych prac:Modernizacja energetyczna będzie dotyczyć: zmian wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej, związanych bezpośrednio z prowadzoną modernizacją, w tym: ocieplenia obiektu (np. ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów oraz innych przegród); wymiany okien; wymiany drzwi zewnętrznych; przebudowy  systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, w tym na źródło OZE); wymiana lub montaż systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach;  zastosowanie odnawialnych źródeł energii; likwidacja zawilgocenia i jego skutków; wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu. 

Rekolekcje Wielkopostne A.D.2019


Środa, 10 kwietnia

Godz. 9.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci Szkół Podstawowych
Godz. 17.00 – okazja do spowiedzi
Godz. 18.00 – Nowenna do Matki Bożej Boleszyńskiej oraz Msza Święta z nauka ogólną
Godz. 19.00 – Spotkanie dla wspólnoty Żywego Różańca (plebania)
————
Czwartek, 11 kwietnia

Godz. 7.30 – odwiedziny chorych w domach
Godz. 9.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci Szkół Podstawowych
Godz. 17.00 – okazja do spowiedzi
Godz. 18.00 – Msza Święta z nauka ogólną
Godz. 19.00 – Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania (plebania)
————-
Piątek, 12 kwietnia

Godz. 9.00 – spowiedź dzieci
Godz. 9.30 – Msza Święta z nauka dla dzieci Szkół Podstawowych
Godz. 16.00 – 17.00 – Spowiedź z udziałem kapłanów z dekanatu
Godz. 18.00 – Msza Święta i Droga Krzyżowa ulicami Boleszyna
————–

Codziennie Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 23.00

Wielki Post A.D. 2019

6 marca – Środa Popielcowa:

godz. 9.00 – Msza Święta z nowenną do Matki Bożej Boleszyńskiej

godz. 17.00 – Liturgia Pokutna z procesja z kaplicy Św. Huberta i Msza Święta z obrzędem posypania głów popiołem

Piątek, godz. 16.30 – Droga Krzyżowa

Sobota, godz. 20.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym